Show 3: 23.04.2014

 

1. Effects of Music – Sheikh Hamza Yusuf

Effects of Music – Sheikh Hamza Yusuf
 

 

2. Pashto Urdu Nasheed – Mikael Mala

Allah hu Allah – Awab Khan
 

 

3. Tum Ek Gorakh Dhanda Ho – Sahahzad Ali Qawwali

Tum Ek Gorakh Dhanda Ho – Sahahzad Ali Qawwali
 

 

4. Ya Nabi – Saad and Hadi

Ya Nabi – Saad and Hadi
 

 

5. Dunya Ke Ae Musafir – Mohammed Davi

Dunya Ke Ae Musafir – Mohammed Davi